The most difficult times can produce the greatest spiritual blessings. God truly knows just what we need at every moment!

Tuesday, November 26, 2002

Oto co znalazłem na jednej z list dyskusyjnych:

- jeżeli nie mogę od państwa nic oczekiwać...
- jeżeli rzšd mówi nie pytaj co państwo zrobiło dla Ciebie, pytaj co ty zrobiłeœ dla państwa...
- jeżeli członkowie rzšdu nie przestrzegajš prawa, które sami uchwalajš...
- jeżeli prawo nie znaczy sprawiedliwoœć ...
- jeżeli w państwie sš lepsi i gorsi (w zależnoœci od gruboœci portfela)...
- jeżeli państwo "dla wszystkich" tak naprawdę jest państwem "kolesiów"...
- jeżeli w tym państwie ludzie dajš się robić w balon tym z lewej i tym z prawej i nie widzš tego, co naprawdę się dzieje (nie ważne kto siedzi przy korycie, ważne żeby nam = kolesiom się też z niego coœ dostało) ...
- jeżeli politycy zamiast zajmować się polityka, zajmujš się powiększaniem swoich majštków...
- jeżeli w tym państwie tak ważnš role pełni koœciół (miłoœć bliŸniego) a ludzie umierajš z głodu...
- jeżeli telewizja publiczna próbuje wychować oszołomów...
- jeżeli boję się wyjœć wieczorem na ulicę (czasami w dzień też)...
- jeżeli przestępcy sš na wolnoœci...
- jeżeli aparat państwowy jest skorumpowany...
- jeżeli...................... (odpowiednie wpisać)...
- jeżeli...................... (odpowiednie wpisać)...
- jeżeli...................... (odpowiednie wpisać)...
- jeżeli...................... (odpowiednie wpisać)...
itd.
jeżeli nasze państwo uważa, że jesteœmy zbędni - to po co nam takie państwo

Wiele w tym goryczy, ale też wiele gorzkiej prawdy ... tylko kto się tym przejmuje?

No comments: